Tula tungkol sa katamaran ng mga pilipino

Kataka-taka bang ang ganitong maling pagmumulat sa isip at kalooban ng isang bata ay magbunga ng kahambal-hambal na mga pagkakasalungatan. May isang Pilipinong nag-aral ng kimika sa Europa, ngunit hindi man lamang siya pinag-ukulan ng pansin.

Alay ko sa inyo ang matatanggap na medalya, Kapalit ng inyong maayos na pag-aaruga. Sa mundong puno ng lungkot at problema, Hindi nila ko hinayaang mag-isa at walang kasama.

Tula Tungkol sa Pamilya (6 Tula)

Nariyan pa ang halimbawang ipinamalas ng mga Kastila: Isa pang nagpalala sa katamaran ng mga Pilipino ay ang pagsusugal. Isa pang nagpalala sa katamaran ng mga Pilipino ay ang di-pagkakaroon ng nasyonalismo dahil na rin pagkait sa karapatan na magtatag ng mga samahan na magbubuklod sana ng mga Pilipino.

Yung ang mga salita ay may bisa Sa isip at galaw ng mga bata May paggalang sa mga matatanda Mga kapitbahay at mga bisita. Kung may salapi man ang isang Pilipinong magsasaka, ang natitira, matapos bawasin ang buwis at iba pang impuwesto ay ipinambabayad naman niya sa kalmen, kandila, nobena, at iba pa.

Noong bago pa dumating ang mga Kastila, nakikipagkalakalan na ang mga Pilipino sa Tsina at sa ibang karatig na bansa, nagsasaka, nag-aalaga ng mga manok, naghahabi ng mga tela at damit, at iba pa.

Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain, walang inaasahan sa araw ng bukas, ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba napupunta, at kinukuha sila sa paggawang sapilitan.

At sa pag-amin niyang iyan ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabi ngang tamad. Dahil sa pagbabawal ng pagkakaroon ng sandata at baril, maraming Pilipino ang namatay sa kamay ng mga piratang galing ng Sulu at Mindanaw.

group 5 katamaran ng mga pilipino

Dahil sa pakikidigma ng Espanya laban sa ibang bansang Europeo at sa mga Muslim sa Mindanao, ang mga Pilipino ay pilit na pinagawa sa paggawa ng barko, pagpuputol ng mga kahoy at paggawa ng mga kuta. Ang sabi ni Rizal: Walang pampasiglang ibinibigay sa pagpapakadalubhasa.

Tula Tungkol sa Wikang Filipino (10 Tula)

Tanghali na kung pumasok sa opisina at maaga kung umalis, gayong wala namang nagagawa kundi magbasa ng dyaryo at pumirma ang mga opisyal. Walang kursong pang-agrikultura, pang-industriya at iba pa, na lalong kailangan noon ng Pilipinas.

At sa pag-amin niyang iyan ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabi ngang tamad. Ang pangunahing sanhi ay ang mainit na singaw ng panahon. Sa loob ng labing-anim na pagkabuhay ko sa mundo, Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko.

Ang sabi ni Rizal: Iyang walang puknat na pagtutunggali ng isip at ng tungkulin… ay humantong sa pananamlay ng kanyang mga pagsisikap, at sa tulong ng init panahon, ang kaniyang walang katapusang pag-aatubili, ang kaniyang mga pag-aalinlangan ay siyang naging ugat ng kaniyang katamaran.

Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain, walang inaasahan sa araw ng bukas, ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba napupunta, at kinukuha sila sa paggawang sapilitan.

May isang Pilipinong nag-aral ng kimika sa Europa, ngunit hindi man lamang siya pinag-ukulan ng pansin. Kaya sinira ng mga Kastila ang kasipagan at pagkukusa ng mga Pilipino. Ang Aking Pamilya Ang tulang ito ay mula sa suezylle.

Tula ni Julie Ann F. Edukasyon ng anak ay itinaguyod Kahit na mangapal ang palad sa pagod Basta sa pamilya ay may maitustos. Ang kanilang kalooban ay nagayuma; buhat sa pagkabata ay wala silang natutuhan kundi ang pagkilos na parang mga makina na hindi nalalaman ang buong kabagayan.

At ang wika pa ng mga Pilipino noon: Wala ring pagsusumigasig upang maisagawa ang mga bagay na makapagpapaunlad sa nakararami. Kanlungan Ang tulang ito ay mula sa takdangaralin.

Patay ang apoy ng kanilang pagsisikap, at walang sukat makaganyak sa kanila na mag-ukol ng panahon at sigla alang-alang sa kaunlaran at kasaganaan ng kanilang Bayan. Narito ang kaniyang mga matuwid. Kataka-taka bang ang ganitong maling pagmumulat sa isip at kalooban ng isang bata ay magbunga ng kahambal-hambal na mga pagkakasalungatan.

Subalit nang dumating ang mga Kastila, pinatamlay niya ang mga kalakalan na ito at nagresulta nang di-pag-usad ng industriya ng Pilipinas at ng mga produktong niluluwas. Ang mga tula tungkol sa wikang Filipino na aming nakalap ay nagmula pa sa mga makatang Pilipino at ang iba naman ay mula sa iba’t ibang websites.

Makatulong nawa ang mga sumusunod na tulang ito at maging pundasyon upang mas lalo pa nating pag-alabin ang ating pagmamahal sa ating sariling wika. Ang Katamaran ng mga Pilipino ni Dr. Jose P. Rizal (Ang matutunghayan ay isang lagom sa Tagalog ng sanaysay na “La Indolencia de los Filipinos,” na nalathala sa La Solidaridad mula noong Hulyo 15 hanggang Setyembre 15, Pinaunti ng mga panunulisang dagat ang bilang ng mga Pilipino dahil ang mga malayong Malaya ay natatangi, lalo na sa kanilang mga kalupitan.

Sanhi ng Katamaran: Madami ang naging bihag dahil sa mga pananalakay ng mga tulisangdagat, taga-Holo, at taga-mindanao/5(6).

TAGALOG POEMS

Katamaran ng mga pilipino In the end, Rizal sums up the main causes of indolence to the limited training and education Filipino natives receive and to the lack of national sentiment and unity among them. Education and liberty, according to Rizal, would be the cure to Filipino indolence.

Tagalog version nais kong magpaganda, magsuot ng bestida at ayusan ng elleandrblog.com kong kiligin, isang lalaki sa tula sa lgbt aki'y elleandrblog.com elleandrblog.com discover that the factory bell calling them to work, though elleandrblog.comed unpremeditated.

tula sa lgbt unforeseen, uncontemplated, never thought. Pananaliksik Tungkol Sa Dota Essay paper TITLE: JConverter DESCRIPTION: JConverter is a simple program for people who wants to convert any files to Java Array Format.

PURPOSE: This application enables you to convert file/s to a Java Array Format.

Tula tungkol sa katamaran ng mga pilipino
Rated 4/5 based on 73 review
Mga Tula: Halimbawa ng Mga Tula